EBI 34/2011

EBI 34/2011

18-06-2011

Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 17 czerwca 2011 r. Pan Jerzy Pryszcz złożył pisemną rezygnację z funkcji członka Zarządu Emitenta, wnosząc jednocześnie o ujawnienie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym w ustawowym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót