EBI 33/2011

EBI 33/2011

17-06-2011

Odwołanie prokur samoistnych

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 16 czerwca 2011 r. odwołał prokury samoistne udzielone w dniu 1 września 2010 r. Panom Sławomirowi Jaroszowi oraz Bogdanowi Pukowcowi.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót