EBI 27/2011

EBI 27/2011

13-05-2011

Raport roczny Spółki za 2010 rok

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje do publicznej wiadomości Raport roczny Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


ZAŁĄCZNIKI

raport_roczny_2010.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót