EBI 26/2011

EBI 26/2011

12-05-2011

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r. “Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


ZAŁĄCZNIKI
ABS_Investment_S.A._-_oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót