EBI 25/2011

EBI 25/2011

10-05-2011

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r., w którym Emitent informował o terminach publikacji raportów okresowych w roku 2011, informuje że ulega zmianie termin publikacji raportu rocznego za rok 2010.
Raport roczny za rok 2010 zostanie opublikowany w dniu 13 maja 2011 r. (poprzedni termin to 18 maja 2011 r.).

Zarząd Spółki informuje również, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2011 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót