EBI 20/2011

EBI 20/2011

28-04-2011

Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za I kwartał 2011 roku

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

ZAŁĄCZNIKI
Raport_kwartalny_I_kw._2011.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót