EBI 19/2011

EBI 19/2011

14-04-2011

Szacunkowe wyniki kwartalne

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej podaje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wyników finansowych Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. oraz dane dotyczące działalności Spółki w tym okresie.

Szacunkowe dane finansowe:

• Zysk z działalności operacyjnej – 0,292 mln PLN, co stanowi 77% zysku osiągniętego przez Spółę w roku 2010
• Zysk z działalności gospodarczej przy uwzględnieniu kosztów finansowych, w tym aktualizacji wartości inwestycji – 0,180 mln PLN, co stanowi 35% zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2010.

Realizując założenia biznesowe w zakresie zaangażowania kapitałowego w spółki planujące zadebiutować na rynku NewConnect, w I kwartale 2011 r. ABS Investment S.A. zawarła umowy objęcia akcji, w ramach procesu Private Placement, z następującymi podmiotami:

• Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
• Motor Trade Company S.A.
• LS-Tech Homes S.A.

Realizując podstawowy cel strategiczny, jakim jest doradztwo finansowe dla podmiotów zamierzających zadebiutować na rynku NewConnect, ABS Investment S.A. przeprowadziła proces Private Placement dla następujących spółek:

• Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. – wartość emisji akcji wyniosła 1.050.000,00 PLN
• Motor Trade Company S.A. – wartość emisji akcji wyniosła 2.000.000,00 PLN

Jednocześnie w I kwartale 2011 r. Spółka podpisała umowy na świadczenie usług doradczych związanych z przekształceniem podmiotów w spółki akcyjne i wprowadzeniem ich instrumentów finansowych do publicznego obrotu na rynku NewConnect z następującymi spółkami:

• Avent Sp. z o.o.
• LS-Tech Homes Sp. z o.o. (obecnie LS-Tech Homes S.A.)

W II kwartale 2011 r. Spółka oczekuje debiutów następujących spółek portfelowych:

• Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
• Motor Trade Company S.A.
• Robinson Europe S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót