EBI 18/2011

EBI 18/2011

11-04-2011

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 11.04.2011 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką Dracula Ventures S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Umowa ma na celu świadczenie usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót