EBI 13/2011

EBI 13/2011

16-02-2011

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 15 lutego 2011 r. podpisana została umowa inwestycyjna ze Spółką Motor Trade Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.
Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie przez Emitenta 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii D za łączną kwotę 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych w zakresie doradztwa inwestycyjnego na rzecz Motor Trade Company S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót