EBI 12/2011

EBI 12/2011

15-02-2011

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 14 lutego 2011 r. podpisana została umowa inwestycyjna ze Spółką Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie.
Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie przez Emitenta 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji serii B za łączną kwotę 102.000 PLN (sto dwa tysiące złotych).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych w zakresie doradztwa inwestycyjnego na rzecz SFK Polkap S.A., co wskazane zostało w Dokumencie Informacyjnym Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót