EBI 1/2011

EBI 1/2011

21-01-2011

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 20 stycznia 2011 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., będąca Organizatorem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym, od dnia dzisiejszego, tj. 21 stycznia 2011 roku ABS Investment S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu GPW z dnia 25.09.2009 r. – “Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst”

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót