EBI 11/2011

EBI 11/2011

04-02-2011

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 04 lutego 2011 r. podpisana została umowa ze Spółką Art NEW media S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Emitenta usług doradczych związanych z przygotowaniem na rzecz Zleceniodawcy oferty dla Inwestorów i przeprowadzenia procesu Private Placement w związku z wprowadzeniem akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót