Raporty EBI 2011

Raporty EBI 2011

12-12-2011
70/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C

07-12-2011
69/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C Spółki ABS Investment S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

06-12-2011
68/2011 Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

29-11-2011
67/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

10-11-2011
66/2011 Rozwiązanie umowy ze Spółką SferaNet Sp. z o.o.

26-10-2011
65/2011 Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za III kwartał 2011 roku

07-10-2011
64/2011 Zarekomendowanie przez Radę Nadzorczą czasowego odstąpienia od połączenia z Profit Partners Lubowiecka Polański Spółka Jawna

07-10-2011
63/2011 Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą decyzji o odstąpieniu od konsolidowania sprawozdań finansowych

07-10-2011
62/2011 Przyznanie wynagrodzenia członkom Zarządu Emitenta

07-10-2011
61/2011 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki

07-10-2011
60/2011 Powołanie Członka Rady Nadzorczej ABS Investment S.A.

07-10-2011
59/2011 Podjęcie decyzji o odstąpieniu od konsolidowania sprawozdań finansowych

27-09-2011
58/2011 Rejestracja akcji serii C Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

26-09-2011
57/2011 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

22-09-2011
56/2011 Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

19-09-2011
55/2011 Rejestracja nabycia akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.

07-09-2011
54/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ABS Investment S.A.

07-09-2011
53/2011 Podpisanie umowy z TILIA S.A.

07-09-2011
52/2011 Podpisanie umowy z SOFTELNET Sp. z o.o.

01-09-2011
51/2011 Podpisanie umowy z techVenture Łukasz Pawlak

31-08-2011
50/2011 Podpisanie umowy z AGROTUR Sp. z o.o.

26-08-2011
49/2011 Podpisanie umowy z DOMBUD PL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

17-08-2011
48/2011 Podpisanie istotnej umowy z Robinson Europe S.A.

26-07-2011
47/2011 Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za II kwartał 2011 roku

21-07-2011
46/2011 Podpisanie istotnej umowy z Invest Remex S.A.

19-07-2011
45/2011 Podpisanie iumowy z SYNTEA S.A.

30-06-2011
44/2011 Podpisanie istotnej umowy

28-06-2011
43/2011 Zawarcie umowy nabycia 100% akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. od Spółki RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

28-06-2011
42/2011 Zawarcie umowy objęcia akcji serii C Spółki ABS Investment S.A. przez RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

21-06-2011
41/2011 Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki ABS Investment S.A.

21-06-2011
40/2011 Podjęcie uchwały o emisji akcji serii C na rzecz RUBICON Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

21-06-2011
39/2011 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

21-06-2011
38/2011 Powołanie Członków Rady Nadzorczej ABS Investment S.A.

21-06-2011
37/2011 Powołanie Członków Zarządu ABS Investment S.A.

21-06-2011
36/2011 Treść uchwał podjętych przez ZWZA ABS Investment S.A. w dniu 20 czerwca 2011 r.

18-06-2011
35/2011 Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Emitenta

18-06-2011
34/2011 Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

17-06-2011
33/2011 Odwołanie prokur samoistnych

07-06-2011
32/2011 Zawarcie istotnej umowy

25-05-2011
31/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2011 r.

24-05-2011
30/2011 Podpisanie Umowy Inwestycyjnej z Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

19-05-2011
29/2011 Zawarcie istotnej umowy

18-05-2011
28/2011 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia Profit Partners Lubowiecka, Polański Spółka Jawna przez ABS Investment S.A.

13-05-2011
27/2011 Raport roczny Spółki za 2010 rok

12-05-2011
26/2011 Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

10-05-2011
25/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

06-05-2011
24/2011 Zawarcie istotnej umowy

29-04-2011
23/2011 Zawarcie istotnej umowy

29-04-2011
22/2011 Zawarcie istotnej umowy

28-04-2011
21/2011 Zawarcie istotnej umowy

28-04-2011
20/2011 Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za I kwartał 2011 roku

14-04-2011
19/2011 Szacunkowe wyniki kwartalne

11-04-2011
18/2011 Zawarcie istotnej umowy

05-04-2011
17/2011 Zawarcie istotnej umowy

22-03-2011
16/2011 Uchwała Rady Nadzorczej Spółki dot. oceny wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia części zysku netto za rok 2010 na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy

21-03-2011
15/2011 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. przez ABS Investment S.A.

25-02-2011
14/2011 Objęcie akcji serii B Spółki LS Tech-Homes S.A.

16-02-2011
13/2011 Zawarcie istotnej umowy

15-02-2011
12/2011 Zawarcie istotnej umowy

04-02-2011
11/2011 Zawarcie istotnej umowy

01-02-2011
10/2011 Zawarcie istotnej umowy

01-02-2011
9/2011 Zawarcie istotnej umowy

31-01-2011
8/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań

31-01-2011
7/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań

28-01-2011
6/2011 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego ABS Investment S.A. za rok 2010

28-01-2011
5/2011 Daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

28-01-2011
4/2011 Wprowadzenie instrumentów finansowych spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

21-01-2011
3/2011 Nabycie aktywów znaczącej wartości – akcje Inbook S.A.

21-01-2011
2/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect

21-01-2011
1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI