Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Marcin Gąsiorek – Przewodniczący

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2004 r. odbył praktyki w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej oraz w Kancelarii Prawniczej mec. H. Pasko. Od 2004 r. jest radcą prawnym w Kancelariach Radców Prawnych Marek Płonka & Partnerzy. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w tym windykacji zaległości podatkowych, prawie administracyjnym (m.in. samorządowym), prawie przekształceń własnościowych, prawie zamówień publicznych, prawie podatkowym i prawie pracy. Od 2005 r. zajmuje się także działalnością dydaktyczną, prowadząc jako wykładowca szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. Od 2004 r. współpracuje z działem prawnym dziennika „Rzeczpospolita” – jest autorem kilkunastu artykułów dotyczących prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

Michał Więzik

Jest absolwentem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2010 roku związany jest z Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A., pracując w charakterze Analityka finansowego. W latach 2011 – 2012 pracował również w Rubicon Partners Corporate Finance S.A. na stanowisku Dyrektora ds. rynku NewConnect. W latach 2010 – 2013 był również Członkiem Zarządu organizacji pozarządowej (stowarzyszenia). Od 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą świadczącą m.in. usługi w zakresie doradztwa na rynku finansowym. Był Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Agrotour S.A., Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., TechVenture S.A. Obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych ATA S.A. oraz WZSAM S.A.

Bartłomiej Wilusz

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunku Finanse i Bankowość. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Kasjer złotowo-walutowy w ING Banku Śląskim Oddział Regionalny w Bielsku – Białej, następnie został Kierownikiem Oddziału ds. Detalicznych oraz Dyrektorem Oddziału ds. Detalicznych. W latach 2012-2014 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i finansowego. W tym okresie zarządzał S.C. Dom-Bart jako współwłaściciel prowadząc franczyzowy oddział Getin Noble Banku S.A. W okresie od 2014-2015 pracował w Banku Pocztowym S.A. na stanowisku Dyrektora Bankowości Pocztowej. Od 2015 roku pracuje w Dawn Foods Poland Sp. z o.o. na stanowisku Regional Sales Manager.

Przemysław Psikuta

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskanym w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie, absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu w zakresie zarządzania finansami. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczął od pracy w dziale analiz domu maklerskiego przy sporządzaniu rekomendacji inwestycyjnych oraz wycen spółek. Od 9 lat związany z działalnością konsultingową w zakresie wycen przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzania instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu, pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym, jak również w formie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Posiada certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Członek Rady Nadzorczej jednej spółki akcyjnej.

Jerzy Pryszcz

Posiada wyksztalcenie wyższe prawnicze. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w branży finansowej. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w bankowości. Następnie pełnił funkcje dyrektora finansowego oraz zasiadał w zarządach w spółkach prawa handlowego, odpowiadając za kierowanie sferą finansową tych podmiotów.