Prognozy

Prognozy

W 2009 r. firma wypracowała zysk na poziomie 72.253 PLN.

Na koniec roku 2010 zysk wyniósł 425.232 PLN, co oznacza wzrost wartości o prawie 500% w stosunku do roku poprzedniego.

W następnym roku, przy założeniu braku dalszego podnoszenia kapitału, planowany zysk netto wyniesie 500.000 – 600.000 PLN.

Zakładany rozwój Spółki:

  • Emitent prowadzi negocjacje w zakresie realizacji kolejnych pięciu projektów z branży spożywczej, drukarskiej, odzieżowej, finansowej i tworzyw sztucznych, którym zapewni usługi doradcze oraz organizację private placement.
  • W 2011 r. nastąpią kolejne inwestycje w wyselekcjonowane spółki zamierzające zadebiutować na New Connect.
  • W 2011 r. ABS Investment S.A. będzie posiadać w portfelu 8 – 10 firm korzystających ze wsparcia sprzedaży i doradztwa gospodarczego.