WZSAM S.A.

WZSAM S.A.

ul. Franciszkańska 13,
34-322 Rychwałd

Tel.: +48 795 513 932
Fax: +48 33 444 69 64
E-mail: biuro@wzsam.pl

www.wzsam.pl

Numer KRS: 0000335870
Kapitał zakładowy: 348 000,00 zł

Zarząd:
Waldemar Samsel – Prezes Zarządu

Misją Spółki jest tworzenie systemów wsparcia działań biznesowych Klientów, prowadzących do zwiększenia ich zyskowności oraz konkurencyjności- na rynku krajowym i europejskim, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Spółka prowadzi dwa portale:
– eTransBus.pl
– e-TransBus.eu