Verbicom S.A.

Verbicom S.A.

ul. Skarbka 36
60-348 Poznań
Tel.: +48 61 864 82 40
Fax: +48 61 864 82 48
E-mail: info@verbicom.pl

www.verbicom.pl

Numer KRS: 0000298020
Kapitał zakładowy: 868 999,60 zł

Zarząd:
Bolesław Zając – Prezes Zarządu
Robert Primke – Wiceprezes Zarządu

VERBICOM S.A. jest profesjonalnym dostawcą produktów przeznaczonych do kompleksowej obsługi komunikacji głosowej, transmisji danych oraz technologii budynkowych, przeznaczonych przede wszystkim dla biznesu. Podmiot tworzy Grupę kapitałową VERBICOM, skupiającą firmy teleinformatyczne, oferujące swoim klientom wysoko zaawansowane rozwiązania w zakresie transmisji głosu i danych, a także integracji systemów teleinformatycznych.