VENITI S.A.

VENITI S.A.

ul. Pańska 96 lok. 38,
00-837 Warszawa

Tel.: +48 22 490 99 50
Fax: +48 22 490 93 89
E-mail: kontakt@veniti.pl

www.veniti.pl

Numer KRS: 0000384450
Kapitał zakładowy: 111.600,00 zł

Zarząd:
Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Dariusz Matulka – Członek Zarządu

 

VENITI S.A. to spółka, która stworzyła innowacyjny w branży turystycznej model biznesowy bazujący na wyeliminowaniu przedpłat, sprzedaży jedynie oferty wysokomarżowej i działaniu wyłącznie w segmentach rynku wykazujących wysoki potencjał wzrostu. Atrakcyjna oferta firmy skierowana jest do różnych grup Klientów. Spółkę tworzą osoby podejmujące ryzyko pionierskiego działania, których celem jest wyznaczać nowe trendy na rynku turystycznym w Polsce.