Rubicon Partners S.A.

Rubicon Partners S.A.

Warszawskie Centrum Finansowe (WFC)
ul. Emilii Plater 53, 26 piętro
00-113 Warszawa
Tel.: +48 22 208 99 00
Fax: +48 22 208 99 01
E-mail: biuro@rubiconpartners.pl

www.rubiconpartners.pl

Numer KRS: 0000037652
Kapitał zakładowy: 11 081 020,60 zł

Zarząd:
Grzegorz Golec – Członek Zarządu
Piotr Karmelita – Członek Zarządu

Rubicon Partners jest niezależną grupa finansowa oferująca rozwiązania z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz powiązane usługi związane z rynkiem kapitałowym.