Orion Investment S.A.

Orion Investment S.A.

ul. Braci Mieroszewskich 132,
41- 219 Sosnowiec
Tel.: +48 32 786 03 00
Fax: +48 32 786 03 05
E-mail: orion@orioninvestmnet.eu

www.orioninvestment.eu

Numer KRS: 0000296656
Kapitał zakładowy: 10 823 120,00 zł

Zarząd:
Tomasz Marszalik- Prezes Zarządu
Łukasz Ziob – Wiceprezes Zarządu
Marek Bolek – Wiceprezes Zarzadu

Spółka koncentruje swoją działalność na rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Aktualnie przygotowywane projekty mieszkaniowe umiejscowione są w aglomeracji krakowskiej. Projekt komercyjny – budowa obiektu magazynowo – biurowego realizowany jest w aglomeracji katowickiej.