Kupiec S.A.

Kupiec S.A.

ul. Rolnicza 41A,
33-101 Tarnów
Tel.: +48 14 655-65-38
Fax: +48 14 628-33-49
E-mail: biuro@kupiec.az.pl

www.kupiec.az.pl

Numer KRS: 0000373682
Kapitał zakładowy: 4 414 609,00 zł

Zarząd:
Prezes Zarzadu: Leszek Wróblewski

Kupiec S.A. jest firmą spedycyjną o ugruntowanej od 2002 roku pozycji rynkowej. Działalność polega na współpracy ze stałą grupa przewoźników którym Spółka organizuje pracę w kółkach, od wyjazdu po zjazd do Polski, o przebiegu 4-6 tys. km, jednocześnie zapewniając im przystępne terminy płatności za wykonane usługi. Firma specjalizuje się w całopojazdowych przewozach ładunków neutralnych na europejskich trasach.