Korporacja Capital Sp. z o.o.

Korporacja Capital Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 2
43-300 Bielsko-Biała

Tel.: +48 33 810 06 37
Fax: +48 33 821 19 38
E-mail: capital@akcja.pl

www.korporacjacapital.pl

Numer KRS: 0000172790
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Zarząd:
Roman Gabryś – Prezes Zarządu

Korporacja Capital  Sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje jest spółką prawa handlowego, powstałą w sierpniu 2003 roku. Funkcjonuje w sektorze usług finansowo – doradczych. Podstawowa oferta skupia się na poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.