ECA S.A.

ECA S.A.

ul. ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków
Tel.: +48 12 417 78 00
Fax: +48 12 417 78 00 w. 825
E-mail: biuro@ecagroup.pl

www.ecagroup.pl

Numer KRS: 0000142734
Kapitał zakładowy: 2 940 500,00 zł

Zarząd:
dr Roman Seredyński – Prezes Zarządu
Paweł Wójciak – Członek Zarządu
Piotr Woźniak – Członek Zarządu

ECA S.A. wspomaga Klientów w rozwiązywaniu problemów podatkowych oraz świadczy na ich rzecz usługi w zakresie audytu, doradztwa giełdowego, księgowości oraz szkoleń. Spółka jest również Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect i Catalyst.