AT Group S.A.

AT Group S.A.

ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn
Tel.: +48 32 285 70 13
Fax: +48 32 284 84 36
E-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl

www.atgroupsa.pl

Numer KRS: 0000068919
Kapitał zakładowy: 900 000,00 zł

Zarząd:
Budzisz Piotr – Prezes Zarządu
Cieślik Olgierd- Wiceprezes Zarządu
Cierniak Aleksander- Wiceprezes Zarządu

<

AT Group S.A. jest liderem w zakresie pozyskiwania środków dla swoich klientów z następujących źródeł: dotacje z funduszy unijnych, dotacje dla małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw, fundusze proinnowacyjne i ekologiczne. Ponadto firma oferuje swoim klientom m.in. specjalistyczne doradztwo gospodarcze, szkolenia, przygotowywanie biznesplanów i studiów wykonalności.