Art New Media S.A.

Art New Media S.A.

ul. Wilcza 28/6, 00-544 Warszawa
Tel: + 48 22 828 82 22
Fax: + 48 22 828 82 21
E-mail: biuro@artnewmedia.pl

www.artnewmedia.pl

Numer KRS: 0000113924
Kapitał zakładowy: 10 008 514,00 zł

Zarząd:
Hanna Ciejka –  Prezes Zarządu

Art NEW media SA funkcjonuje na rynku dzieł sztuki. Najważniejszym obszarem działalności firmy jest obrót dziełami sztuki, a także usługi bezpośrednio z nim związane oraz dotyczące włączania sztuki w proces komunikacji marketingowej i zastosowania internetu do promocji i wielostronnego wykorzystania sztuki.