Portfel inwestycyjny

Wybrane spółki z portfela inwestycyjnego po rewizji na koniec 4Q 2020 

Wartość całego portfela 27 679 138,99 zł