Polityka cookies

Polityka cookies

Postanowienia ogólne
1. Podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka ABS Investment SA, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają lub wspomagają korzystanie z różnych funkcji Serwisu. Pliki cookies nie wpływają na działanie urządzenia końcowego, nie zmieniają jego konfiguracji oraz nie mają wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym użytkownika.
3. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o plikach cookies należy przez to także rozumieć przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej na urządzeniu końcowym Użytkownika przy użyciu innych technologii.

Rodzaje plików cookies
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies ze względu na czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika:
a) „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) „stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies ze względu na ich przeznaczenie:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Cel stosowania plików cookies
6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu dokonywać ponownego logowania;

Zmiana ustawień dotyczących przechowywania plików cookies
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) odpowiedzialnego za przyjmowanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych funkcji Serwisu.