Podpisanie umowy ze spółką SFERANET Sp. z o.o.

Podpisanie umowy ze spółką SFERANET Sp. z o.o.

W dniu 11 stycznia 2013 r. zawarta została umowa między Emitentem, a Spółką SFERANET Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Usługi świadczone na rzecz Spółki SFERANET Sp. z o.o. będą obejmowały m.in. sporządzenie dokumentów niezbędnych do zawiązania spółki akcyjnej w wyniku przekształcenia, przygotowanie biznesplanu, celem określenia możliwości wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu, przygotowanie oferty dla inwestorów oraz przeprowadzenie procedury private placement.