Podpisanie umowy ze spółką LEASING-EXPERTS S.A.

Podpisanie umowy ze spółką LEASING-EXPERTS S.A.

W dniu 10 stycznia 2013 r. zawarta została umowa między Emitentem, a spółką LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Usługi świadczone na rzecz spółki LEASING-EXPERTS S.A. będą obejmowały m.in. przeprowadzenie badania spółki, celem określenia możliwości wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu, przygotowanie oferty dla inwestorów oraz przeprowadzenie procedury private placement.