Podpisanie umowy z Best4you S.C.

Podpisanie umowy z Best4you S.C.

W dniu 15 marca 2012 r. ABS podpisał ze spółką Best4you Spółka Cywilna Marzena Głowacka-Fujawa, Krystyna Głowacka, z siedzibą w Sułkowicach, umowę, której celem jest świadczenie usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki akcyjnej zawiązanej w wyniku przekształcenia do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI nr 11/2012