Podpisanie umowy z AT Group S.A.

Podpisanie umowy z AT Group S.A.

W dniu 19 lipca 2012 r. ABS przyjął ofertę Spółki AT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie oraz podpisała umowę objęcia 100.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, to jest za łączną kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).
Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI nr 28/2012