Podpisanie umowy objęcia akcji Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A

Podpisanie umowy objęcia akcji Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A

W dniu 15 listopada 2012 r. ABS podpisał umowę objęcia 328.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 0,12 zł, za kwotę 39.360,00 zł oraz 82.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 0,42 zł. za kwotę 34.440,00 zł, to jest za łączną kwotę 73.800,00 zł spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELGAM” S.A. z siedzibą w Jaśle.