Pierwsze posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego

Pierwsze posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego

Informujemy że w dniu 22 maja 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego ABS Investment SA, na którym wybrano spośród swojego grona przewodniczącego w osobie dr Przemysława Psikuty.
Ponadto, Rada Nadzorcza przyjęła jednomyślnie regulamin Komitetu Inwestycyjnego.