Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 lutego 2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 lutego 2013 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 lutego 2013 r. na godz. 12.00.

 

Szczegółowy porządek obrad dostępny jest w zakładce “Walne Zgromadzenia” lub w Raporcie bieżącym EBI nr 13/2013 01.02.2013 r.