Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.

ul. Barbary 21
40-053 Katowice
Tel.: +48 32 35 99 300
Fax: +48 32 25 17 708
E-mail: kpbp@budus.com.pl

www.budus.com.pl

Numer KRS: 0000058007
Kapitał zakładowy: 2 432 681,79 zł

Zarząd:
Leon Ucka – Prezes Zarządu
Jarosław Pruszowski –
Wiceprezes Zarządu

UDUS Spółka Akcyjna jest firmą specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W realizacjach umów występuje jako generalny realizator, generalny wykonawca bądź wykonawca bezpośredni  inwestycji – w zależności od powierzonego zlecenia.

W ramach współpracy, ABS przygotował dokumentację związaną z wprowadzeniem akcji do alternatywnego systemu obrotu.