Art New Media S.A.

Art New Media S.A.

ul. Stępińska 22/30
00-544 Warszawa
Tel: + 48 22 828 82 22
Fax: + 48 22 828 82 21
E-mail: biuro@artnewmedia.pl

www.artnewmedia.pl

Numer KRS: 0000113924
Kapitał zakładowy: 10 008 514,00 zł

Zarząd:
Hanna Ciejka –  Prezes Zarządu

Art NEW media SA działa na rynku dzieł sztuki. Najważniejszymi obszarami działalności firmy są: obrót dziełami sztuki, usługi bezpośrednio z nimi związane, jak też dotyczące włączania sztuki w proces komunikacji marketingowej oraz zastosowania internetu do promocji i wielostronnego wykorzystania sztuki.

W ramach współpracy, ABS pozyskał dla Spółki kapitał w wysokości 1 000 481,00 zł.