NWZ ABS Investment S.A.

NWZ ABS Investment S.A.

W dniu 28 lutego 2013 r. w siedzibie Spółki, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Treść podjętych uchwał znaleźć można w raporcie EBI nr 23/2013 <<- kliknij tutaj