Zawarcie porozumienia z AT Group S.A.

Zawarcie porozumienia z AT Group S.A.

W dniu 31 stycznia 2012 r. do siedziby Spółki wpłynęło Porozumienie o zawiązaniu współpracy w ramach “Śląskiego Klastra technologii chmurowych”, zawarte przez Emitenta ze Spółką AT Group S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie.

Celem Porozumienia jest wspieranie współpracy partnerskiej podmiotów różnych środowisk w zakresie prowadzenia badań, analiz rynku, edukacji, rozwijania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz technologii chmurowych w obszarze usług dla sektora biznesu oraz instytucji publicznych na terenie Polski, a w szczególności na terenie województwa śląskiego. Koordynatorem Klastra jest AT Group S.A.