Marcin Majkowski, Mateusz Bułka i Michał Nastula

Marcin Majkowski, Mateusz Bułka i Michał Nastula

to nowi członkowie Rady Nadzorczej ABS Investment SA, którzy zostali powołani podczas piątkowego Walnego Zgromadzenia Spółki. Życiorysy są dostępne w zakładce “Rada Nadzorcza”.