Osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie

Osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
slawomirjarosz@absinvestment.pl