Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe

Bezpośrednie inwestycje kapitałowe
Oferujemy wyszukiwanie, analizę oraz realizację projektów inwestycyjnych w spółkach poszukujących kapitału alternatywnego do kapitału dłużnego w oparciu o emisje papierów wartościowych. Atutem ABS Investment jest dostęp do szerokiej bazy klientów – jest to możliwe dzięki powiązaniom kapitałowym i umowom o partnerstwie strategicznym z innymi podmiotami. Oprócz doradztwa finansowego świadczonego dla klientów, w przypadku pozytywnej rekomendacji inwestycyjnej, ABS Investment inwestuje środki w wybrane projekty oraz organizuje proces private placement wśród inwestorów prywatnych. Dzięki powiązaniom partnerskim ABS ma dostęp do kapitałów Venture Capital, „Aniołów Biznesu” oraz funduszy inwestycyjno-kapitałowych. Poza świadczeniem usług doradczych ABS wspiera biznesowo projekty poprzez udział swych przedstawicieli we władzach danej spółki (Rada Nadzorcza).
Bezpośrednie inwestycje kapitałowe w spółkach notowanych na New Connect i GPW
Obszary działania ABS obejmują również analizę fundamentalną i techniczną, wyszukiwanie spółek o niskiej wycenie i dobrych parametrach finansowych. Inwestycje mają charakter strategiczny, a istotnym kryterium ich wyboru jest możliwość komplementarnego świadczenia usług i synergia działań oraz realizowana polityka dywidendowa.