ABS – Aktywność, Bezpieczeństwo, Solidność

ABS – Aktywność, Bezpieczeństwo, Solidność

Istotą działalności ABS INVESTMENT S.A. jest realizowanie korzyści dla wszystkich partnerów firmy, którymi są Przedsiębiorcy poszukujący źródła finansowania oraz Inwestorzyszukający możliwości najkorzystniejszego ulokowania swoich aktywów finansowych.
ABS Investment prowadzi działalność w dziedzinach:
Bezpośrednie inwestycje kapitałowe – wyszukiwanie, analiza, doradztwo i realizacja projektów inwestycyjnych podmiotów gospodarczych w oparciu o emisje papierów wartościowych oraz organizowanie private placement.
Bezpośrednie inwestycje kapitałowe w spółkach notowanych na NewConnect i GPW – analiza, wyszukiwanie spółek o niskiej wycenie, ugruntowanej polityce dywidendowej oraz dobrych parametrach finansowych poprzez zakup akcji na rachunek własny.
Doradztwo finansowe – opracowanie i realizacja rozwiązań dla przedsiębiorstw lub ich akcjonariuszy/udziałowców, których celem jest pozyskanie środków finansowych lub sprzedaż/zamiana posiadanych akcji/udziałów.
Doradztwo unijne – pozyskiwanie środków pomocowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dla przedsiębiorców, wyszukiwanie najkorzystniejszych źródeł finansowania (dotacje, preferencyjne kredyty i inne).
Dzieła sztuki – bezpośrednie inwestycje w sztukę wizualną, popularyzacja twórczości artystycznej w regionie a także pośrednictwo w obrocie dziełami sztuki.