ESPI 9/2013

ESPI 9/2013

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 26-04-2013

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez Niego oraz podmiot powiązany następujących transakcji nabycia i sprzedaży akcji ABS Investment S.A..

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
1. W dniu 9 stycznia 2013 r. Podmiot powiązany nabył 3.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
2. W dniu 15 stycznia 2013 r. Podmiot powiązany nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
3. W dniu 17 stycznia 2013 r. Podmiot powiązany nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
4. W dniu 17 stycznia 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 6.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
5. W dniu 8 lutego 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 7.600 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
6. W dniu 12 lutego 2013 r. Podmiot powiązany nabył 6.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
7. W dniu 14 lutego 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 5.400 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
8. W dniu 18 kwietnia 2013 r. Podmiot powiązany nabył 18.946 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
9. W dniu 18 kwietnia 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
10. W dniu 19 kwietnia 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 622.154 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
11. W dniu 19 kwietnia 2013 r. Podmiot powiązany nabył 38.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
12. W dniu 19 kwietnia 2013 r. Podmiot powiązany sprzedał 1.438.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 155.946 akcji po średniej cenie 0,25 zł za akcję, a w drodze umowy cywilnoprawnej nabyto 565.154 akcji za cenę 0,26 zł za akcję. Na podstawie cywilnoprawnych umów sprzedaży zbyto 1.438.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,26 zł za akcję.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
26-04-2013    Bogdan Pukowiec    Wiceprezes Zarządu