ESPI 8/2013

ESPI 8/2013

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 26-04-2013

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Bogdana Pukowca, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcji nabycia akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
1. W dniu 9 stycznia 2013 r. Bogdan Pukowiec nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
2. W dniu 15 stycznia 2013 r. Bogdan Pukowiec nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
3. W dniu 23 stycznia 2013 r. Bogdan Pukowiec nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
4. W dniu 8 lutego 2013 r. Bogdan Pukowiec nabył 4.600 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
5. W dniu 19 kwietnia 2013 r. Bogdan Pukowiec nabył 565.153 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 13.600 akcji Emitenta po średniej cenie 0,25 zł za akcję. Na podstawie cywilnoprawnej umowy nabyto 565.153 akcji Emitenta po cenie 0,26 zł za akcję.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
26-04-2013    Sławomir Jarosz   Prezes Zarządu