ESPI 7/2013

ESPI 7/2013

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 01-03-2013

Temat: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ABS Investment S.A. w dniu 28 lutego 2013 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lutego 2013 roku, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. Sławomir Jarosz – 5.109.500 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,41% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 10,43% ogólnej liczby głosów;
2. Bogdan Pukowiec – 4.583.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 12,03% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,35% ogólnej liczby głosów;
3. Rubicon Partners NFI S.A. – 24.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 63,00% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 48,98% ogólnej liczby głosów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
01-03-2013    Sławomir Jarosz    Prezes Zarządu