ESPI 7/2012

ESPI 7/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 22-02-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 22.02.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Tomasza Dominiaka, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcjach nabycia akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

 1. W dniu 3 stycznia 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 4.400 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję;
 2. W dniu 3 stycznia 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 0,29 zł za akcję;
 3. W dniu 9 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 12.100 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję;
 4. W dniu 9 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 4.547 akcji Spółki po średniej cenie 0,31 zł za akcję;
 5. W dniu 9 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 4.900 akcji Spółki po średniej cenie 0,33 zł za akcję;
 6. W dniu 9 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 3.853 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;
 7. W dniu 9 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 0,34 zł za akcję;
 8. W dniu 10 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 20.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,32 zł za akcję;
 9. W dniu 10 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,33 zł za akcję;
 10. W dniu 10 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,29 zł za akcję;
 11. W dniu 13 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 4.700 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;
 12. W dniu 13 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 15.300 akcji Spółki po średniej cenie 0,32 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 85.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,32 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
22-02-2012 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu
powrót