ESPI 2/2012

ESPI 2/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 13-01-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 13.01.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Tomasza Dominiaka, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcjach nabycia akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

 1. 1. W dniu 26 października 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 13.900 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;
 2. W dniu 2 listopada 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;
 3. W dniu 2 listopada 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję;
 4. W dniu 3 listopada 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;
 5. W dniu 14 listopada 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;
 6. W dniu 14 listopada 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
 7. W dniu 14 listopada 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
 8. W dniu 25 listopada 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
 9. W dniu 29 listopada 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;
 10. W dniu 1 grudnia 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 4.843 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;
 11. W dniu 1 grudnia 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 157 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję;
 12. W dniu 2 grudnia 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję;
 13. W dniu 5 grudnia 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 2.400 akcji Spółki po średniej cenie 0,29 zł za akcję;
 14. W dniu 5 grudnia 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 7.600 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;
 15. W dniu 7 grudnia 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 1.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;
 16. W dniu 7 grudnia 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 1.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,31 zł za akcję;
 17. W dniu 8 grudnia 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;
 18. W dniu 9 grudnia 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,31 zł za akcję;
 19. W dniu 13 grudnia 2011 r. Tomasz Dominiak nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,31 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 53.900 akcji Emitenta po średniej cenie 0,28 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
13-01-2012 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu
powrót