ESPI 17/2013

ESPI 17/2013

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 28-06-2013

Temat: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2013 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. Sławomir Jarosz – 9.254.346 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 21,58% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 11,57% ogólnej liczby głosów;

2. Bogdan Pukowiec – 6.637.593 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 15,48% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,30% ogólnej liczby głosów.

3. Marcin Wojciech Majkowski – 4.767.224 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,12% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 5,96% ogólnej liczby głosów.

4. Dudek Jarosz Pukowiec Sp. j. – 4.372.982 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,20% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 5,47% ogólnej liczby głosów.

5. Artur Mrzygłód – 3.928.947 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,16% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,91% ogólnej liczby głosów.

6. Aleksandra Bułka – 2.596.154 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,05% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,25% ogólnej liczby głosów.

7. Tomasz Dominiak – 2.498.846 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,83% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,12% ogólnej liczby głosów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
28-06-2013 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu