ESPI 14/2013

ESPI 14/2013

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 29-05-2013

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 29 maja 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez Niego oraz podmiot blisko związany następujących transakcji nabycia i sprzedaży akcji ABS Investment S.A.

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 9 maja 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
2. W dniu 9 maja 2013 r. Sławomir Jarosz sprzedał 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
3. W dniu 9 maja 2013 r. Podmiot blisko związany nabył 17.100 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
4. W dniu 10 maja 2013 r. Sławomir Jarosz sprzedał 9.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;
5. W dniu 10 maja 2013 r. Podmiot blisko związany nabył 12.900 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję;
6. W dniu 13 maja 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 15.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,29 zł za akcję;
7. W dniu 13 maja 2013 r. Podmiot blisko związany nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję;
8. W dniu 23 maja 2013 r. Podmiot blisko związany nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
9. W dniu 27 maja 2013 r. Sławomir Jarosz nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;
10. W dniu 27 maja 2013 r. Podmiot blisko związany nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 61.000 akcji po średniej cenie 0,27 zł za akcję oraz zbycia 19.000 akcji po średniej cenie 0,26 zł za akcję.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
29-05-2013 Bogdan Pukowiec Wiceprezes Zarządu