ESPI 1/2012

ESPI 1/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 10-01-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 10.01.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez członka Zarządu Emitenta, Pana Bogdana Pukowca w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcjach nabycia i sprzedaży akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

 1. W dniu 6 lipca 2011 r. Bogdan Pukowiec sprzedał 3.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,29 zł za akcję;
 2. W dniu 6 lipca 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 3.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,31 zł za akcję;
 3. W dniu 11 lipca 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,32 zł za akcję;
 4. W dniu 5 sierpnia 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję;
 5. W dniu 9 sierpnia 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
 6. W dniu 11 sierpnia 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
 7. W dniu 19 sierpnia 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 1.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję;
 8. W dniu 2 września 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;
 9. W dniu 14 września 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 20.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;
 10. W dniu 22 września 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,32 zł za akcję;
 11. W dniu 23 września 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,34 zł za akcję;
 12. W dniu 6 października 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 1.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,31 zł za akcję;
 13. W dniu 27 października 2011 r. Bogdan Pukowiec nabył 1.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 64.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,29 zł oraz sprzedaży 3.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,29 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
10-01-2012 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu
powrót